In identiese omstandighede is elke individu se subjektiewe vertolking  en gevolglike reaksie verskillend as gevolg van ons verskille in kultuur, agtergrond, omgewing, omstandighede, opvoeding, ondervinding ens. Ons onmiddelike reaksie in enige situasie inisieer ‘n ooreenstemmende neurologiese kettingreaksie. Indien ons beheer kan neem van hierdie impulsiewe reaksie, kan ons die uitkoms van die omstandighede ten goede verander